Trasabilitatea Produselor Agricole Certificate Ecologic

Sistemul de trasabilitate implementat este la fel de complet și complex, pe cât poate acoperi fiecare aspect implicat în producția, depozitarea și manipularea produselor certificate ecologic.

Conformitatea ecologică a fiecărui Fermier / Furnizor este verificată riguros, la nivel documentar și fizico-chimic. Checklist-ul este deschis cu verificarea documentelor:

  • Certificat de Conformitate;
  • Raport de Inspecție – dacă este cazul;
  • Rapoarte de Prelevare a Probelor – probe prelevate de inspectorul tehnic al Organismului de Control, însoțit de reprezentantul Ministerului Agriculturii (reprezentat de Direcția Județeană a Agriculturii);
  • Rapoarte de Analiză – în conformitate cu Rapoartele de Prelevare a Probelor menționate mai sus.

După semnarea contractului, când va veni timpul de recoltare, Fermierul va livra bunurile, de obicei, direct din câmp. Unul dintre cei mai importanți factori aici este documentația care însoțește camionul care va transporta mărfurile la centrele de depozitare. Înainte de livrare, agricultorului i se oferă un specimen de document de transport, care include toate informațiile necesare care trebuie să conțină un document completat corespunzător: produs, anul recoltei, originea, statusul și nu în ultimul rând parcela de pe care a fost livrat produsul (în România câmpurile sunt separate în 2 unități: „Blocul Fizic Nr.” abreviat „BF” și „Parcela Nr.” abreviat „PA”), astfel încât documentul va conține „BF XX  / PA  YY”. Acest lucru este obligatoriu pentru fiecare fermier.

În aceasta constă aprobarea Furnizorului și monitorizarea continuă a performanței sale.

În continuare, cealaltă parte a asigurării trasabilității completă a produsului este procedura de lotizare, conform procedurii tehnice a companiei noastre PT-04 „Procesul de lotizare a produselor agricole certificate ecologic”, parte integrată a manualului HACCP. Din denumirea lotului pot fi deduse o mulțime de informații: produsul, locul în care produsul a fost păstrat / stocat și data la care lotul a fost format. Astfel, citind denumirea lotului și urmând produsul, putem determina cu ușurință parcela / terenul (Blocul Fizic Nr. și Parcela Nr.) de unde a fost recoltat produsul.

Situația stocurilor de produse certificate ecologic poate fi accesată în orice moment, datorită faptului că monitorizarea acestora va fi efectuată în timp real, prin actualizarea permanentă a documentației relevante (Registrul de Intrare, Registrul de Ieșire, Fișa de Magazie, etc.).

Pentru a menține principiile de bază ale agriculturii ecologice: separarea în timp și spațiu, conform posibilității, vom forma loturi de la fiecare Fermier și vom încerca să le păstrăm separate, până în momentul în care suntem încrezători că produsul este conform cu REG. (CE) Nr. 848/2018. Între timp, fiecare lot mic va fi eșantionat și analizat în câțiva pași, la un laborator extern acreditat, mai întâi pentru autocontrol și apoi împreună cu inspectorul tehnic al Organismului de Control, însoțit de reprezentantul Ministerului Agriculturii. După ce toate fazele au fost trecute cu succes, vom face loturi mai mari și vom pregăti produsul pentru livrare. În acest fel compania noastră realizează gestionarea produselor certificate ecologic, intrarea lor în carantină, precum și eliberarea lor din carantină, dacă este cazul și modul în care mărfurile sunt stocate, astfel încât numai produsele conforme care îndeplinesc cerințele Agriculturii Ecologice vor fi recepționate sau livrate.

Bunurile sunt depozitate numai în spații de depozitare autorizate pentru Agricultura Ecologică. În concluzie: se iau toate măsurile pentru eliminarea riscurilor de contaminare și se urmează toate etapele confirmării statusului produsului.

Toată documentația care însoțește produsele certificate ecologic, indiferent dacă este vorba de recepție sau de livrare, este completată în mod corespunzător în funcție de statusul produsului, menționând „ecologic” sau „în conversie” (cu referire la metoda de producție ecologică), după urmează:

  1. Factură Fiscală;
  2. Document de expediere / Aviz de însoțire a mărfii;
  3. CMR (corespunzătoare cerințelor 23 din REG. (CE) Nr. 834/2007);
  4. Certificat de Conformitate;
  5. Certificat de Tranzacție;
  6. Raport de Analiză de Laborator (dacă este cazul).

Procedura tehnică: „procesul de lotizare a produselor agricole certificate ecologic”

Regulile proceselor de lotizare sunt stabilite și reglementate prin procedura tehnică a companiei noastre PT-04 „Procesul de lotizare a produselor agricole certificate ecologic”, parte integrată a manualului HACCP.

Pentru a efectua procesul de lotizare în scopul asigurării trasabilității produsului de la primirea acestuia până la livrare și invers, codificarea produselor va fi utilizată în conformitate cu tabelul de mai jos:

Denumirea Produsului Certificat Ecologic Codul* din cadrul numărului de lot
Grâu Comun 101
Grâu Dur 102
Grâu Spelta 102 S
Porumb 108
Ovăz 107
Orz 105
Orz în două rânduri 106
Secară 104
Rapiță 202
Floarea Soarelui 201
In 204
Soia 203
Muștar 156
Mazăre 151
Coriandru 213

*conform instrucțiunilor APIA  (APIA – Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură)

1. Procedura de lotizare aplicată la Recepția Produselor Certificate Ecologic

Lotizarea la recepție se realizează prin respectarea regulii: L XXX YYYZZZ RB1 ddmmyy unde:

L Lot
XXX cod produs certificat ecologic
YYY seria documentului de însoțire a mărfii
ZZZ numărul documentului de însoțire a mărfii
R codificarea operațiunii tehnologice de „Recepție”
B1 codificarea buncărului de descărcare
ddmmyy ziua / luna / anul documentului de însoțire a mărfii

2. Procedura de lotizare aplicată la Depozitarea Produselor Certificate Ecologic.

Lotizarea la depozitare se realizează prin respectarea regulii: LOT XXX YYYY VXBY ddmmyy unde:

L LOT
XXX cod produs certificat ecologic
YYYY denumirea Centrului de Stocare în care se face depozitarea
VXBY codificarea spațiului de depozitare a produselor certificate ecologic
ddmmyy ziua / luna / anul efectuării depozitării

Atribuirea și înregistrarea loturilor manipulate se desfășoară în „Registrul atribuirii numerelor și al trasabilității loturilor”, parte integrată a manualului HACCP.