Produse Certificate
Ecologic

Următorul pas

Recepție Calitativă
și Cantitativă

Următorul pas

Descărcare

Următorul pas

Depozitare Temporară

Următorul pas

START

Next Step

Următorul pas

Tarare

Următorul pas

Produse Certificate Ecologic

Următorul pas

Aerare

Următorul pas

Depozitare pe Termen Lung

Următorul pas

Uscare

Următorul pas

Încărcare

Următorul pas

Gradație / Analize de calitate

Următorul pas

Cântărire

Următorul pas

Livrare

Următorul pas

STOP

Transport

Următorul pas

Etapa Fluxului Echipamente Scop
Recepție Calitativă și Cantitativă Cântar / Sondă Cântarul este folosit pentru recepția cantitativă și Sonda pentru recepția calitativă a produselor agricole certificate ecologic
Descărcare Buncăr recepție / Șnec / Elevator / Bandă transportatoare / Încărcător Saci SiloBag Marfa este basculată în Buncărul de recepție, cu ajutorul Șnecului este transportată în Elevator, după care este preluată de către Banda transportatoare și cărată spre spațiile de depozitare
Depozitare temporară Celule / Saci SiloBag Depozitarea se va realiza în Celule, în cadrul Centrele de Stocare dotate cu spații tip Siloz și saci tip SiloBag
Tarare Tarar / Aspirator (cu magneți de reținere impurități metalice) Tararea produselor certificate ecologic se face pe traseul Buncăr recepție – Spațiile de depozitare
Uscare Uscător Uscarea  produselor certificate ecologic se face pe traseul: Celule de depozitare -> trasee până la Uscător –> Uscător -> Celule de depozitare
Depozitare pe termen lung Celule / Saci SiloBag Depozitarea se va realiza în Celule, în cadrul Centrele de Stocare dotate cu spații tip Siloz și saci tip SiloBag
Aerare Celulele cu aerare activă În cazul în care se constată o creștere a temperaturii produselor agricole certificate ecologic se va realiza operațiunea tehnologică de aerare activă
Încărcare Gura de încărcare mijloace auto / Utilaj de despachetat saci SiloBag Livrarea produselor certificate ecologic se va face numai prin Gura de încărcare mijloace auto aferentă celulelor de depozitare sau este utilizat un utilaj de despachetare a sacilor SiloBag
Gradare / Analize de calitate Sondă Periodic din se prelevează probe din produsele fabricate (eșantioane) care sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic la laboratorul intern și / sau la un laborator extern acreditat
Cântărire Cântar Asigură conformitatea cantitativă produsului recepționat / livrat
Livrare Gura de încărcare mijloace auto Livrarea produselor certificate ecologic se va face numai prin Gura de încărcare mijloace auto aferentă celulelor de depozitare
Transport Transport Mijloacele de transport auto destinate transportului produselor agricole certificate ecologic trebuie să fie curate, libere de infestare cu dăunători și orice miros străin, etanșe, astfel încât să se asigure integritatea cantitativă și calitativă a produselor

* Linia / fluxul este curățat în consecință înainte de manipularea produselor certificate ecologic.

** Conceptul de bază de separare în timp și spațiu a produselor certificate ecologic de produsele convenționale este aplicat în cadrul întregului flux tehnologic, la fiecare pas al acestuia. Procesarea / manipularea produselor convenționale / ne-ecologice nu se efectuează în timpul procesării / condiționării produselor certificate ecologic. Astfel, BIOCHEM ORGANICS SRL asigură separarea în timp a procesării produselor certificate ecologic de cele convenționale, ceea ce duce la evitarea contaminării produselor cu statut ecologic.